Söker i databas.......
Image Switcher (Högerklicka för att öppna snabbmenyn)
  Aktuellt
  2014-02-20
  Presentation av DNA-nyckeln
  Presentation av DNA-nyckeln från invigningen av Centrum för genetisk identifiering (
  2014-01-21
  Svenska DNA nyckeln
  Naturhistoriska Riksmuseet anordnar ett seminarium om DNA baserad art- och individidentifiering.
  I Svenska DNA-nyckeln kan man med en frågesekvens söka efter liknande DNA sekvenser i ett referensbibliotek av kända sekvenser. DNA-nyckeln innehåller streckkodsgener och finner man tillräckligt stor likhet mellan sin frågesekvens och en sekvens i DNA-nyckeln så kan man ofta göra en god artbestämning. Om man inte finner någon hög likhet bör man prova andra databaser med ett större urval gener och sekvenser som Genbank och BOLD.

  Observera att referensbiblioteket i Svenska DNA-nyckeln är under uppbyggnad. Svenska arter av fiskar, fåglar och däggdjur är relativt väl representerade men många andra organismgrupper saknas eller har dålig täckning. Läs mer om referensbibliotekets betydelse vid DNA baserad artbestämning.


  Prova DNA-nyckeln genom att klistra in en sekvens, ladda upp en fil eller testa systemet genom att generera en eller flera exempelsekvenser nedan!
  Sekvensdatabas innehållande referenssekvenser hämtade från arter som förekommer i Sverige. Viktigt att notera är att sekvenserna i denna databas kan vara hämtade från individer/prover som är tagna utanför sveriges gränser. Som exempel, om DNA-prov har saknats för en svenskfångad individ av Åkersork, kan sekvensen i databasen härröra från en individ som fångats i Norge. Se Databas.
  Databas innehållande streckkodssekvenser från Svenska ryggradsdjur (COI och 16S), samt sekvenser från databasen Samtliga barkodsekvenser från GenBank som kommer från arter som påträffas i Sverige. Se Databas.
  Databas innehållande streckkodsgener (alla sekvensposter med nyckelordet ”BARCODE”, motsvarar generna COI, rbcL, och matK) hämtade från GenBank, samt alla sekvenser i databasen Svenska ryggradsdjur. Denna databas innehåller således sekvenser från COI, rbcL, matk, samt 16S. Detta är den största databasen i DNA-nyckeln, men samtidigt saknas detaljerad information om sekvensursprung etc för många poster. Se även Databas.

  Platser i Sverige, Norge och Finland där databasernas DNA prov är tagna.
  ----------------------------------------------

  Markör: COI
  Grupp
  DNA
  SWE
  %

  Amfibier
  3
  13
  23.1

  Fåglar
  448
  548
  81.8

  Däggdjur
  83
  103
  80.6

  Fiskar
  186
  256
  72.7

  Reptiler
  4
  7
  57.1
  --------------------------------------------
  Totalt
  724
  927
  78.1
  Markör: 16S
  Grupp
  DNA
  SWE
  %

  Amfibier
  4
  13
  30.8

  Fåglar
  259
  548
  47.3

  Däggdjur
  58
  103
  56.3

  Fiskar
  149
  256
  58.2

  Reptiler
  2
  7
  28.6
  --------------------------------------------
  Totalt
  472
  927
  50.9  Tabell som beskriver hur stor andel (%) av de svenska arterna av ryggradsdjur (SWE) som är representerade av sekvenser (DNA) i DNA-nyckeln (observera att DNA-nyckeln även innehåller sekvenser från andra organismer än ryggradsdjur).
  Karta
  Linjering
  >  
  No records found.